Boerderij Driebergen, Rotterdam, (Z-H)

Gebruik

Variabel gebruik, o.a. broedplaats, locatie voor culturele evenementen, filmlocatie, schrijfplek.

Projectinformatie

Boerderij Driebergen is een van de laatste authentieke historische boerderijen in het open polderlandschap aan de Schie tussen Delft en Rotterdam. Het ensemble bestaat uit een boerderij, koeienstal, hooiberg, varkensstal, houtloods, melkschuur, grassilo, secreet, kas, een boomgaard en een moestuin. De architectonische eenheid, gaafheid en compleetheid van het dit beeldbepalende ensemble in deze omgeving is uitzonderlijk. De aanvraag bij het Boerderijenfonds betreft de cascorestauratie van de bijgebouwen, de herbestemming van de varkensschuur en het treffen van verduurzamingsmaatregelen.

De projectfilosofie gaat uit van het ‘voortbestemmen’ van het complex door zo min mogelijk in te grijpen, met behoud van zo veel mogelijk authentiek materiaal en patina. Het gebruik wordt aangepast aan de gebouwen in plaats van andersom. Daarbij hoort een langetermijnvisie en veel eigen inbreng, met buren, vrienden en bouwkundestudenten van de nabijgelegen TU Delft.  Grote werkzaamheden worden uitbesteed aan gecertificeerde restauratiebedrijven.

Op het gebied van duurzaamheid is maatwerk het devies. Bepaalde gebouwen worden niet geïsoleerd omdat ze voornamelijk in de warme maanden worden verhuurd. Isolatie wordt alleen geplaatst daar waar het gebruik er om vraagt en waar monumentale waarden niet worden geschaad. Op de plekken waar vroeger ook haarden waren komen hoog rendement houtkachels, gestookt op hout van eigen terrein. Ook wordt gebruik gemaakt van verwarming d.m.v. van een "biomeiler(.nl)". Dit is warmtewinning uit broei van snoeiafval van eigen werf en de belendende begraafplaats, opgeslagen in de betonnen grassilo op het erf.  Daarnaast komt er een warmtepomp die aangesloten is op het Schiewater. Hiermee wordt teruggegrepen op een oude toepassing, want van oudsher werd het Schiewater door het pand geloodst voor de koeling van de melkbussen.

Maatschappelijk en landschappelijk sluit het project aan bij lokale initiatieven. Onder andere door aantakking op de wandelroutes van natuurmonumenten.