De Bolstienpleats, Aalsum, (Fr)

Gebruik

Recreatie, ruimte voor bijeenkomsten en lokale evenementen, wandelpad.

Projectinformatie

Kop-hals-romp boerderij met koetshuis en erf op huisterp in Aalsum, ten noorden van Dokkum.

Bolstienpleats is een voor de omgeving bekend ensemble met monumentale gebouwen en dito erf met onder andere een boomgaard en een slingertuin. Het delen en laten beleven van cultuur en historie heeft een primaire positie in het plan. Aan het plan ligt een gedegen cultuur- en landschapshistorische analyse ten grondslag.

De boerderij en bijgebouwen worden behouden voor de toekomst door een zorgvuldige inpassing van recreatieve functies. In de grote schuur komen appartementen en een zaal voor het ontvangen van groepen, lokale bijeenkomsten en exposities. Het recentelijk gerestaureerde koetshuis zal ruimte bieden aan recreatieve bewoning. Ernaast wordt een nieuwe 2onder 1 dak vakantiewoning ingepast.

Voor de boerderij bevindt zich een slingertuin van ontwerper Gerrit Vlaskamp uit ca. 1862 met parkbomen in een boomgaard.  De appelhof wordt in ere hersteld door de aanplant van fruitbomen. In de bermen worden bloemenmengsels gezaaid ten behoeve van biodiversiteit. In de naastgelegen bijbehorende weilanden verblijven paarden van april tot oktober. Voor wandelaars wordt een wandelpad rondom het oude erf aangelegd. Het geheel wordt tevens opengesteld.

Op het gebied van verduurzaming bestaan de plannen uit verwarming doormiddel van heatpipes. Deze worden uit het zicht geplaatst in de krimp, tussen grote schuur & it bûthús (dit is kleine schuur die tegen de grote schuur aan staat). Er wordt onderzocht of de zaal verwarmd kan worden met infraroodverwarming. Door hergebruik van kalkvrij regenwater kan drinkwater worden bespaard.

Het plan past binnen de ambities van de gemeente Noardeast Fryslân om hoogwaardige overnachtingsfaciliteiten aan te bieden. Deze functie is tevens voor de regio een waardevolle meerwaarde.