Inspiratie is te vinden in voorbeelden van reeds gerealiseerde, geslaagde herbestemmingsprojecten. Dat kunnen boerderijen zijn, maar ook andere vormen van gebouwd erfgoed, zoals kerken en fabriekspanden.

Hoeve Groot Zandbrink, Leusden

Hoeve Groot Zandbrink is een monumentale boerderij gelegen op het landgoed De Boom, een historisch cultuurlandschap met een rijke historie. Het landgoed is in eigendom van een stichting, Na het vertrek van de laatste boer is de boerderij met bijgebouwen gerestaureerd en herbestemd als groen activiteitencentrum. Het accent ligt op recreatie en educatie op het gebied van landbouw, natuur en landschap.

Groot Zandbrink werkt met een groot aantal vrijwilligers die zorgen voor de moestuin, het onderhoud van erf en gebouwen, rondleidingen verzorgen of educatieve programma’s. Ook organiseren zij evenementen waarbij het boerenleven centraal staat, zoals de Hooidag, Oogstdag, Houtdag en Boerenwinterwandeling. Het Theehuis is een moderne versie van de voormalige hooiberg en ontvangt wandelaars, fietsers en passanten voor koffie, thee en lekkers. Opbrengsten uit de moestuin worden gedeeld met de lokale Voedselbank.

Agrarische Natuur- en Milieuvereniging Vallei Horstee houdt kantoor op Groot Zandbrink en coördineert de activiteiten van verschillende werkgroepen van ongeveer 140 vrijwilligers.

www.grootzandbrink.nl