Hoop voor Hoog Hammen, Overschild, Gemeente Midden- Groningen (Gr)     

Gebruik

Gastenkamers, theeschenkerij, multifunctionele ruimte voor theater en festivals, vergaderruimte

Projectinformatie

Het zwaar verwaarloosde ensemble van de monumentale boerderij met schuren en erf in een oud landschap bij Overschild, Gemeente Midden-Groningen krijgt een nieuwe toekomst door de restauratie, herbestemming en verduurzaming.

Het geheel wordt omgevormd tot landgoed met een culturele en recreatieve functie. In het voorhuis komen gastenkamers, een keuken en een theeschenkerij. De grote schuur wordt herbestemd tot een multifunctionele ruimte voor theater, vergaderingen, flexwerkplekken, bruiloften en bijeenkomsten. 

De tweede schuur biedt na de herbestemming ruimte aan gastenkamers, vergaderruimte en ruimte voor kleinschalige bijeenkomsten.

Het erf wordt hersteld met oog voor de oorspronkelijke indeling en functies. Een onderdeel daarvan is de herbouw van de kapschuur. Na de restauratie faciliteert het erf openluchtvoorstellingen, kleinschalige markten en festivals.

Het plan voorziet in het behoud en herstel van een bedreigd ensemble met hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarden. Gemeente en provincie onderstrepen het maatschappelijk en economisch belang van het plan voor de regio. Op het gebied van duurzaamheid is het uitgangspunt om zelfvoorzienend te zijn, zoals dat vroeger ook het geval was.