13 oktober 2021

Op 14 oktober vond onder grote belangstelling de online startbijeenkomst van Boerderij in Beweging plaats.

Het programma Boerderij in Beweging biedt een reeks ontmoetingen die verspreid in Nederland plaatsvinden, met als thema de inzet van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.  

Moderator Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, ging in gesprek met Rian van Dam, Ingrid Jansen, Edwin Raap, Anne Seghers en Cees Veerman over de actualiteit van het veranderende platteland. Zij deden dat vanuit verschillende invalshoeken (overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaves, erfgoed en plattelandsontwikkeling). Het doel van het gesprek was om een aanzet te geven voor het vervolg van het programma Boerderij in Beweging. 

Volgende week is de vimeo-link en een verslag van de bijeenkomst te zien op deze website.

Voor iedereen die aan de slag wil met de inzet van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van ons platteland heeft Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) een handreiking in de vorm van de actualisatie van het manifest Gebruik de Boerderij!