12 maart 2024

Sinds 2020 biedt het Boerderijenfonds financiële ondersteuning voor herbestemmingsprojecten van agrarisch erfgoed. Tot op heden hebben vijfentwintig projecten een bijdrage ontvangen uit het fonds. In kaart, beeld en getal presenteren we met 25 boerderijen 25 nieuwe bestemmingen een overzicht van deze projecten. Deze voorbeelden laten zien dat agrarisch erfgoed kansen biedt voor de ontwikkeling van een leefbaar platteland. Download het overzicht hier.