Op deze pagina treft u informatie aan over herbestemmen, restaureren en verduurzamen van agrarisch erfgoed. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Algemene informatie

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed treft u uitgebreide informatie aan over regelgeving, subsidies, het rijksmonumentenregister, maar ook veel inhoudelijke kennis.
https://www.cultureelerfgoed.nl/

zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/vraag-en-antwoord/wat-is-een-monument-en-welke-typen-monumenten-zijn-er

Het Restauratiefonds (NRF) is een revolving fund, in 1985 opgericht door het ministerie van OCW. Het helpt eigenaren aan leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming en ondersteunt met kennis en advies.
https://www.restauratiefonds.nl/

Deze website is speciaal opgezet voor eigenaren van monumenten en bundelt veel relevante informatie op het gebied van onder andere: beleid, wetgeving, financiering, subsidies en verwijst naar andere instanties.
https://www.monumenten.nl/

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is de spil in het landelijk netwerk van regionale of type-gebonden boerderijen-stichtingen die alle ijveren voor het behoud van historische boerderijen met hun bijgebouwen, hun erven en de directe landschappelijke omgeving. De website biedt een keur van informatie en kan als ‘portal’ dienen om in contact te komen met de regionale boerderijenstichtingen.
https://www.agrarischerfgoed.nl/

Bedrijven en adviseurs

Bij het onderhouden en restaureren van monumenten is specialistische kennis nodig. Er zijn in Nederland voldoende bedrijven met deze kennis. Om dit te beoordelen kan bijvoorbeeld om referenties gevraagd worden. Veel monumenteigenaren hebben een abonnement bij een van de provinciale Monumentenwachten. Er is geen centrale website maar de organisaties zijn via een zoekmachine snel te vinden.

Er bestaan ook initiatieven van bedrijven die zich graag profileren met hun kennis. Dat kan door een erkenning door één van de provinciale ‘Kennis en Kunde’ regelingen of door de landelijke Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Voor experts op het gebied van binnenruimten en roerend erfgoed zijn er registers van restauratoren.

https://www.stichtingerm.nl/erkende-bedrijven
https://www.kennisenkunde.info/
https://www.restauratorenregister.nl/

Bouwtechnische kennis

Bij het onderhouden en restaureren van monumenten is specialistische kennis nodig.

MonumentenKennis biedt materiaal-specifieke kennis en is samengesteld door de onderzoekers van de TNO, de TU Delft (TUD) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
https://www.monumentenkennis.nl/1/home.html

Herbestemming

Onderstaande websites geven inzicht in diverse inspirerende herbestemmingen van monumenten.

ErfgoedlabBrabant geeft uitgebreide info over ontwikkelproces, onderzoek doen e.d.

https://www.herbestemmingnoord.nl/succesvolle-herbestemmingen/
https://www.buitenkansenoverijssel.nl/zelf-aan-de-slag
https://www.erfgoedlabbrabant.nl/herbestemmen

Verduurzaming

Bij monumenten is verduurzaming altijd maatwerk. De maatregelen zijn het resultaat van de balans tussen het wensenpakket van de eigenaar en de te behouden monumentale waarden van het erfgoed. Onderstaande websites geven informatie die rekening houdt met dit spanningsveld.

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid
https://www.stichtingerm.nl/verduurzaming
https://www.stichtingerm.nl/publicaties/waaier-uw-monument-energiezuinig

Energietransitie en cultuurlandschap

Een in 2019 ontwikkelde kaart brengt cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het landschap in beeld. De kaart is ontwikkeld om regio’s te helpen bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES)-rekening te houden met de karakteristieken van het cultuurlandschap.

Voor eigenaren die de mogelijkheden onderzoeken om agrarisch erfgoed te herbestemmen en daarbij ‘gebied breed’ te kijken biedt de kaart tevens veel nuttige informatie.
https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/nieuws/2019/10/28/nieuwe-landkaart-met-cultuurlandschap