U vindt hier een overzicht met verwijzingen naar de meest relevante organisaties en websites met betrekking tot herbestemmen, restaureren en verduurzamen van agrarisch erfgoed. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Algemene informatie

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed treft u uitgebreide informatie aan over regelgeving, subsidies, het rijksmonumentenregister, maar ook veel inhoudelijke kennis.
https://www.cultureelerfgoed.nl/

zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/vraag-en-antwoord/wat-is-een-monument-en-welke-typen-monumenten-zijn-er

Het Restauratiefonds (NRF) is een revolving fund, in 1985 opgericht door het ministerie van OCW. Het helpt eigenaren aan leningen voor onderhoud, restauratie, verduurzaming en herbestemming en ondersteunt met kennis en advies.
https://www.restauratiefonds.nl/

Monumenten.nl is speciaal opgezet voor eigenaren van monumenten en bundelt veel relevante informatie op het gebied van onder andere: beleid, wetgeving, financiering, subsidies en verwijst naar andere instanties.
https://www.monumenten.nl/

De stichting Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) is de spil in het landelijk netwerk van regionale of type-gebonden boerderijen-stichtingen die alle ijveren voor het behoud van historische boerderijen met hun bijgebouwen, hun erven en de directe landschappelijke omgeving. De website biedt een keur van informatie en kan als ‘portal’ dienen om in contact te komen met de regionale boerderijenstichtingen.
https://www.agrarischerfgoed.nl/

Bedrijven en adviseurs

Bij het onderhouden en restaureren van monumenten is specialistische kennis nodig. Er zijn in Nederland voldoende bedrijven en organisaties met deze kennis. Veel monumenteneigenaren hebben een abonnement bij éen van de provinciale Monumentenwachten. De Monumentenwacht kan de bouwkundige staat in kaart brengen. Op monumenten.nl treft u een overzicht aan.

Er bestaan ook erkende restauratiebedrijven. Ze zijn erkend op basis van één van de provinciale ‘Kennis en Kunde’ regelingen of door de landelijke Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Voor experts op het gebied van binnenruimten en roerend erfgoed zijn er registers van restauratoren.

https://www.monumenten.nl/monumenten-onderhouden/de-monumentenwacht-is-er-voor-u/monumentenwachtnlhttps://www.stichtingerm.nl/erkende-bedrijven
https://www.kennisenkunde.info/
https://www.restauratorenregister.nl/

Bouwtechnische kennis

MonumentenKennis biedt materiaal-specifieke kennis en is samengesteld door de onderzoekers van de TNO, de TU Delft (TUD) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
https://www.monumentenkennis.nl/1/home.html

Herbestemming

Onderstaande websites geven inzicht in diverse inspirerende herbestemmingen van monumenten.

ErfgoedlabBrabant geeft uitgebreide info over ontwikkelproces, onderzoek doen e.d.

https://www.herbestemmingnoord.nl/succesvolle-herbestemmingen/
https://www.buitenkansenoverijssel.nl/zelf-aan-de-slag
https://www.erfgoedlabbrabant.nl/herbestemmen
http://www.herbestemming.nu/

Verduurzaming

Bij monumenten is verduurzaming altijd maatwerk. De maatregelen zijn het resultaat van de balans tussen het wensenpakket van de eigenaar en de te behouden monumentale waarden van het erfgoed. Onderstaande websites geven informatie die rekening houdt met dit spanningsveld.

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid
https://www.stichtingerm.nl/verduurzaming
https://www.stichtingerm.nl/publicaties/waaier-uw-monument-energiezuinig
https://www.degroenemenukaart.nl/nl

Subsidies

Voor herbestemming, restauratie, verduurzaming en onderhoud van historische boerderijen bestaan diverse subsidies en fondsen. Dit overzicht, samengesteld door Monumentenwacht Drenthe, Flevoland, Fryslân en Overijssel, geeft daarvan een beeld.
NB: dit overzicht is van voorjaar 2022. Indieningsvereisten en de termijnen veranderen regelmatig. Controleer de actuele voorwaarden ruim voordat u een aanvraag indient.