Het Boerderijenfonds is een initiatief van stichting Agrarisch Erfgoed Nederland en is in 2020 van start gegaan als particulier fonds, waarvan het beleid van het fonds wordt uitgezet door het bestuur van stichting Boerderijenfonds. Bij de uitvoering van het fonds wordt samengewerkt met het Nationaal Restauratiefonds.

Missie

Doel van het fonds is het stimuleren van het behoud en gebruik van agrarisch erfgoed ter bevordering van een toekomstbestendig platteland.

Achtergrond

Sinds de Tweede Wereldoorlog is ruim de helft van alle boerderijen in Nederland verdwenen. De komende vijftien jaar zullen nog eens zo’n 20.000 boerderijen hun agrarische functie verliezen. Zonder zinvolle herbestemming dreigt voor historische, monumentale boerderijen de sloophamer.

Tegelijkertijd staat Nederland voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en regionale bevolkingskrimp zullen het platteland sterk veranderen. Agrarisch erfgoed kan daarbij een waardevolle rol spelen door historische boerderijen nieuwe functies te geven.

Focus

Het Boerderijenfonds richt zich dan ook nadrukkelijk op projecten die een voorbeeld zijn van een waardevolle herbestemming van agrarisch erfgoed. Bij deze projecten is er oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er meerwaarde door nieuwe (maatschappelijke) functies èn wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Ook scoren deze projecten hoog op het gebied van zorgvuldige verduurzaming en is er draagvlak voor de plannen. Kortom, projecten met een integrale aanpak krijgen de voorkeur. Het fonds kan particuliere eigenaren hierbij ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage.

Uitvoering

De uitvoering van het fonds vindt plaats door een klein bureau met twee medewerkers: Haedewych van Kampen (directeur) en Marieke van Bommel (secretaris). Het fonds werkt nauw samen met het Nationaal Restauratiefonds op het gebied van de financiële afhandeling van aanvragen, communicatie en kennisdeling.

De start van het fonds is mogelijk gemaakt door een bijdrage van 5 miljoen euro door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de periode 2020-juli 2023. Naar verwachting kunnen in deze periode zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Meer weten over de voorwaarden en criteria om in aanmerking te kunnen komen voor een bijdrage? Zie Aanvragen.