Overweegt u een aanvraag voor een financiële bijdrage bij ons in te dienen? Neemt u dan altijd eerst even contact met ons op. Wij kunnen dan bekijken of uw aanvraag voldoet aan de algemene richtlijnen.
Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden en verder invullen. Leest u voor het invullen de uitleg over de werkwijze van het fonds. Heeft u vragen over de algemene richtlijnen of de beoordelingscriteria, bel of mail ons gerust.

Aanvragen moeten voldoen aan de algemene richtlijnen om in behandeling te worden genomen. Check altijd eerst of u hieraan voldoet.

De beoordeling van de aanvragen gebeurt op basis van verschillende criteria door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie is breed samengesteld, de leden hebben expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, landschapsarchitectuur, agrarisch erfgoed, bedrijfskunde, verduurzaming en vastgoedontwikkeling

Er zijn drie aanvraagrondes per jaar, met uiterste inzenddatum 15 januari. 1 mei en 1 september.
De beoordeling van de aanvragen vindt plaats binnen 5 weken na sluiting indientermijn.