Boerderij in Beweging: op bezoek in Friesland

Op 21 april vond de tweede bijeenkomst in het kader van het programma Boerderij in Beweging plaats, in samenwerking met provincie Friesland.

Het thema van de middag was ‘Van beleid naar uitvoering’. Naar aanleiding van het werkplan van provincie Friesland Takomst Fryske Pleats, Toekomst van de Friese boerderij werd samen met eigenaren en andere belanghebbenden onderzocht op welke manieren provinciaal overheidsbeleid kan bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed. Wat werkt goed in de praktijk en wat werkt belemmerend?

De bijeenkomst vond plaats in dorpshuis Yn‘e mande in Tietjerk. Het was een besloten bijeenkomst voor genodigden: boerderij-eigenaren, beleidsmedewerkers van provincies en gemeentes, erfgoedpartijen en agrarische organisaties.

De aanwezigen werden welkom geheten door de gedeputeerde van de provincie Friesland, de heer Klaas Fokkinga. Sprekers waren Kees van Stralen van de provincie Friesland en Machel Adema van het Kenniscentrum Herbestemming Noord. Ton Peters, voorzitter van Agrarisch Erfgoed Nederland, leidde het gesprek en de discussie.

Verslag
Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst, geschreven door Maarten Ettema.