Boerderij in beweging

Een reeks ontmoetingen met als thema de kansen die historische boerderijen bieden bij de veelomvattende veranderingen van het platteland.

Het programma Boerderij in beweging speelt zich af op meerdere locaties in Nederland.  De startbijeenkomst vond plaats op 14 oktober 2021 en had de vorm van een rondetafelgesprek.

Moderator Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, ging in gesprek met Rian van Dam, Ingrid Jansen, Edwin Raap, Anne Seghers en Cees Veerman over de actualiteit van het veranderende platteland. Zij deden dat vanuit verschillende invalshoeken (overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaves, erfgoed en plattelandsontwikkeling). Het doel van het gesprek was om een aanzet te geven voor het vervolg van het programma Boerderij in Beweging. 

Aanleiding 
De rode draad van Boerderij in beweging is de inzet van het agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en de herinrichting van een leefbaar platteland. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningschaarste zullen het platteland sterk veranderen. Herbestemming van historische boerderijen biedt kansen en is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het landelijk gebied.  

Voor wie? 
Boerderij in beweging richt zich op medewerkers van overheden (provincie en gemeentes), semi-overheden, (bijv. landschapsbeheer, provinciale organisaties op gebied van ruimtelijke ordening en erfgoed), maatschappelijke organisaties en burgers en burgerinitiatieven die betrokken zijn bij het plattelandsontwikkeling en agrarisch erfgoed. 

Van wie? 
Boerderij in beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. 

Programma Boerderij in beweging
Na de startbijeenkomst van 14 oktober 2021 volgen meerdere ontmoetingen, online of op locatie. Boerderij in Beweging loopt door in 2022 en wellicht ook in 2023. Nadere informatie over het programma Boerderij in beweging treft u aan in de linker kolom van deze website.

Boerderij in beweging bouwt voort op het manifest Gebruik de Boerderij uit 2017 van Agrarisch Erfgoed Nederland.