Boerderij in beweging

Een reeks ontmoetingen met als thema de kansen die historische boerderijen bieden bij de veelomvattende veranderingen van het platteland.

Startbijeenkomst Boerderij in Beweging 14 oktober 2021 

Het programma Boerderij in Beweging biedt een reeks ontmoetingen die verspreid in Nederland plaatsvinden, met als thema de inzet van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.  

De startbijeenkomst is online en heeft de vorm van een rondetafelgesprek. Het gesprek vindt plaats op 14 oktober 2021 van 15.30-17.00 uur.  

Moderator Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, gaat in gesprek met Rian van Dam, Ingrid Jansen, Edwin Raap, Anne Seghers en Cees Veerman over de actualiteit van het veranderende platteland. Zij doen dat vanuit verschillende invalshoeken (overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaves, erfgoed en plattelandsontwikkeling). Het doel van het gesprek is om een aanzet te geven voor het vervolg van het programma Boerderij in Beweging. 

Aanleiding 
De rode draad van Boerderij in Beweging is de inzet van het agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en de herinrichting van een leefbaar platteland. Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die verregaande invloed hebben op het landelijk gebied. Energietransitie, klimaatadaptatie, veranderingen in de landbouw, natuurbehoud en woningschaarste zullen het platteland sterk veranderen. Herbestemming van historische boerderijen biedt kansen en is een essentieel onderdeel van de ontwikkeling van het landelijk gebied.  

Gasten Rondetafelgesprek

Rian van Dam, Burgemeester gemeente Hollands Kroon, Lid algemeen bestuur P10-plattelandsgemeenten
Ingrid Jansen, Directeur Stimuland (netwerkorganisatie in Oost-Nederland voor een vitaal platteland)
Edwin Raap, Senior Adviseur/Onderzoeker Landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en programmamedewerker Erfgoeddeal
Anne Seghers, Ruimtelijk strateeg en ontwerper Ruimtevolk (bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling)
Cees Veerman, Agrariër, econoom en o.a. voormalig hoogleraar agrarische bedrijfseconomie en voormalig minister van LNV

Voor wie? 
Boerderij in Beweging richt zich op medewerkers van overheden (provincie en gemeentes), semi-overheden, (bijv. landschapsbeheer, provinciale organisaties op gebied van ruimtelijke ordening en erfgoed), maatschappelijke organisaties en burgers en burgerinitiatieven die betrokken zijn bij het plattelandsontwikkeling en agrarisch erfgoed. 

Van wie? 
Boerderij in Beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. 

Aanmelden/terugkijken 
De startbijeenkomst vindt online plaats. De aanmeldingen verlopen via de Erfgoedacademie. Als u zich aanmeldt, dan ontvangt u enkele dagen voor aanvang een link om deel te nemen. Na afloop ontvangt u een link waarmee u de startbijeenkomst nog eens kunt terugkijken. 

Aanmeldformulier

Programma Boerderij in Beweging
Na de startbijeenkomst van 14 oktober 2021 volgen meerdere ontmoetingen, online of op locatie. Boerderij in Beweging loopt door in 2022 en wellicht ook in 2023. Nadere informatie over het complete programma Boerderij in Beweging is de komende tijd te vinden op deze website.