Startbijeenkomst Boerderij in beweging

De online startbijeenkomst op 14 oktober 2021 had de vorm van een rondetafelgesprek.

Moderator Ton Peters, voorzitter Agrarisch Erfgoed Nederland, ging in gesprek met Rian van Dam, Ingrid Jansen, Edwin Raap, Anne Seghers en Cees Veerman over de actualiteit van het veranderende platteland. Zij deden dat vanuit verschillende invalshoeken (overheid, landbouw, landschap, ruimtelijke opgaves, erfgoed en plattelandsontwikkeling). Het doel van het gesprek was om een aanzet te geven voor het vervolg van het programma Boerderij in Beweging. 

Gasten Rondetafelgesprek

Rian van Dam, Burgemeester gemeente Hollands Kroon, Lid algemeen bestuur P10-plattelandsgemeenten
Ingrid Jansen, Directeur Stimuland (netwerkorganisatie in Oost-Nederland voor een vitaal platteland)
Edwin Raap, Senior Adviseur/Onderzoeker Landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en programmamedewerker Erfgoeddeal
Anne Seghers, Ruimtelijk strateeg en ontwerper Ruimtevolk (bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling)
Cees Veerman, Agrariër, econoom en o.a. voormalig hoogleraar agrarische bedrijfseconomie en voormalig minister van LNV

Terugkijken 
Klik hier voor de link waarmee u de startbijeenkomst nog eens kunt terugkijken. 

Klik hier voor het verslag van de startbijeenkomst, geschreven door Maarten Ettema.