Boerderij in Beweging: op bezoek in Friesland -Geannuleerd i.v.m. corona maatregelen

0p 9 december is de tweede bijeenkomst gepland in het kader van het programma Boerderij in Beweging, deze keer in samenwerking met provincie Fryslân. De bijeenkomst is uitgesteld naar een nader te bepalen tijdstip in het eerste kwartaal van 2022.

Het thema van de bijeenkomst is ‘Van beleid naar uitvoering’. Naar aanleiding van het werkplan van provincie Fryslân Takomst Fryske Pleats, (Toekomst van de Friese boerderij) wordt samen met gasten en publiek onderzocht op welke manieren provinciaal overheidsbeleid kan bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed. Wat werkt goed in de praktijk en wat werkt belemmerend? 

De bijeenkomst vindt plaats in het Fries Landbouwmuseum, Felling 6, 8912 CG Leeuwarden. Na afloop is de bijeenkomst terug te kijken via een link op deze website.

Boerderij in beweging
Het programma Boerderij in beweging bestaat uit een reeks ontmoetingen die verspreid in Nederland plaatsvinden, met als thema de inzet van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.  In meerdere afleveringen wordt de koppeling tussen maatschappelijke opgaven, gebiedsontwikkeling en agrarisch erfgoed verkend. De aftrap vond plaats op 14 oktober j.l.

Nadere informatie over Boerderij in beweging is te vinden op https://boerderijenfonds.nl/bib/boerderij-in-beweging.

Boerderij in Beweging is een initiatief van het Boerderijenfonds en Agrarisch Erfgoed Nederland in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds. 

Boerderij in Beweging, op bezoek in Friesland, wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.