13 juli 2022

Tijdens deze infodag genoten in totaal 90 bezoekers, waarvan een groot deel boerderij-eigenaar, van de lezingen over herbestemming en verduurzaming in de stal, de rondleidingen op het erf en landerijen, en van de informatieve kraampjes in de wagenschuur.

Het Boerderijenfonds was die dag te gast bij Herenboeren Willemshoeve Coöperatie U.A. De Willemshoeve wordt onder andere met steun van het Boerderijenfonds herbestemd tot een coöperatieve herenboerderij met dagbesteding voor jonge mensen met dementie, trainingsruimtes en terras.

Een onderdeel van het programma was de bijeenkomst met eigenaren van projecten die een donatie van het Boerderijenfonds ontvingen.

Een veelvuldig gehoord geluid tijdens de dag was dat eigenaren baat hebben bij het kunnen uitwisselen en opdoen van kennis. Voor het Boerderijenfonds reden genoeg om met een tevreden gevoel terug te kijken op deze mooie dag en alvast na te denken over een vervolg!

Dank aan de gastheren, vrijwilligers en alle deelnemers!