10 november 2022

Het Boerderijenfonds krijgt een nieuwe bijdrage van 2 miljoen euro voor de continuering van het fonds. Staatssecretaris Uslu (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft dit in haar Meerjarenbrief De kracht van creativiteit over het cultuurbeleid voor 2023-2025 opgenomen. Een belangrijke basis is daarmee gelegd voor de voortzetting van het fonds, waardoor herbestemming van historisch waardevolle boerderijen ook na 2022 kan worden ondersteund. De deadline voor een nieuwe aanvraagronde in 2023 wordt binnenkort op deze website bekend gemaakt.