Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzocht hoe monumenten met respect voor hun cultuurhistorische waarde op innovatieve wijze energiezuiniger kunnen worden gemaakt. De belangrijkste resultaten zijn samengevat in dit document. Demi-More is de afkorting voor ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More’

Download hier het document

https://maakmonumentenduurzaam.eu/het-project/resultaten-demi-more/


Een in 2019 ontwikkelde kaart brengt cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het landschap in beeld. De kaart is ontwikkeld om regio’s te helpen bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES)-rekening te houden met de karakteristieken van het cultuurlandschap. Voor eigenaren die de mogelijkheden onderzoeken om agrarisch erfgoed te herbestemmen en daarbij ‘gebied breed’ te kijken biedt de kaart tevens veel nuttige informatie. Zie onderstaande link:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/nieuws/2019/10/28/nieuwe-landkaart-met-cultuurlandschap


Januari 2021

”….monumenten (zijn) bij uitstek de blijvertjes van de gebouwenvoorraad. We willen ze tot in lengte van dagen behouden en gebruiken en ze hebben een publiek waardevolle status. Is dat niet juist heel duurzaam?”

Op verzoek van Het NRP (Nationaal Renovatie Platform) schreef onderzoeker en architect Paul Meurs het essay ‘Niets zo duurzaam als een monument’, dat gaat over erfgoed en duurzaamheid. Het essay is het resultaat van gesprekken die Meurs had met een aantal praktijkmensen en academici over de stellingname dat monumenten bij uitstek het goede voorbeeld zijn voor de verduurzaming van de bestaande gebouwenvoorraad.

Naar aanleiding van het essay organiseerde NRP een gesprek met Paul Meurs, Wessel de Jonge hoogleraar Heritage&Design aan de TU Delft, tevens directeur WDJArchitecten), Susan Lammers (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en Charlotte Uiterwaal (projectmanager MeyerBergman Erfgoed Groep). Ze praten over hoe erfgoed een voorbeeld en inspiratiebron vormt voor verduurzamingsopgave. Het werd een inspirerend gesprek dat veel inzicht verschaft in het brede scala aan mogelijkheden van verduurzaming van monumenten.

Paul Meurs is hoogleraar Bouwkunde/Architectural Engineering aan de TU Delft, partner bij Steenhuismeurs en architect-onderzoeker)