Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzocht hoe monumenten met respect voor hun cultuurhistorische waarde op innovatieve wijze energiezuiniger kunnen worden gemaakt. De belangrijkste resultaten zijn samengevat in dit document. Demi-More is de afkorting voor ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives More’

Download hier het document

https://maakmonumentenduurzaam.eu/het-project/resultaten-demi-more/


Een in 2019 ontwikkelde kaart brengt cultuurhistorische kenmerken en karakteristieken van het landschap in beeld. De kaart is ontwikkeld om regio’s te helpen bij het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES)-rekening te houden met de karakteristieken van het cultuurlandschap. Voor eigenaren die de mogelijkheden onderzoeken om agrarisch erfgoed te herbestemmen en daarbij ‘gebied breed’ te kijken biedt de kaart tevens veel nuttige informatie. Zie onderstaande link:

https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/nieuws/2019/10/28/nieuwe-landkaart-met-cultuurlandschap