De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed werkt sinds lange tijd aan de serie ‘Gidsen Techniek’ (voorheen: ‘Brochures Techniek’). De serie biedt nuttige vakinhoudelijke over historische materialen & technieken, over schadebeelden en tips voor onderhoud en restauratie. Bij het lezen is het goed weten dat de publicaties al wat ouder zijn. Adressen en verwijzingen naar subsidies zijn verouderd. Op de pagina ‘Wegwijs’ staan de actuele links.

Hieronder treft u een selectie aan van bij restauratie veel voorkomende onderwerpen.

Zie voor meer informatie https://www.cultureelerfgoed.nl/publicaties. En zoek binnen de site op ‘Gids Techniek ‘.