17 januari 2024

Vanaf deze week is ons magazine Een nieuwe toekomst voor historische boerderijen online te lezen.

Het magazine toont aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden hoe agrarisch erfgoed kansen biedt voor de ontwikkeling van een leefbaar platteland. Van natuurinclusief landbouwbedrijf tot klooster nieuwe stijl. Zeven eigenaren nemen u mee in de herbestemming, restauratie en verduurzaming van hun historische boerderij. Wat zat er tegen, en wat viel er mee? En wat is er voor nodig om zo’n omvangrijk project met succes te realiseren?

Download hier het magazine, of kijk op de voorpagina van onze website.