13 oktober 2021

Het programma Boerderij in Beweging, waarvan op 14 oktober de startbijeenkomst is, biedt een reeks ontmoetingen die verspreid in Nederland plaatsvinden, met als thema de inzet van agrarisch erfgoed bij de ontwikkeling en herinrichting van een leefbaar platteland.  

Voor iedereen die aan de slag wil met de inzet van agrarisch erfgoed bij de herinrichting van ons platteland heeft Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) een oproep beschikbaar in de vorm van het manifest Gebruik de Boerderij