Boerderij ‘De Onderneming’ (ZH)

Gebruik

Bezoekboerderij: rondleidingen/educatie. Tentoonstellings- en vergaderruimte.

Projectinformatie

De boerderij en schuur zijn gemeentelijk monument vanwege de karakteristieke uitstraling en goede bouwkundige staat.

Door de nieuwe functie in de schuur onder te brengen ontstaan nevenactiviteiten naast het agrarisch bedrijf en is het geheel publiek toegankelijk geworden. De schuur is ingericht als ruimte voor tentoonstellingen, educatie en vergaderruimte. Daarmee ontstaat het concept ‘Bezoekboerderij’ waar bezoekers kennismaken met het boerenleven, met name de voedselproductie, in relatie tot biodiversiteit. Er wordt samengewerkt binnen de Landschapstafel Voorne-Putten voor het vormgeven van de educatie-projecten voor scholen.

Voor de verduurzaming van het pand is een balans gevonden tussen de mogelijkheden van het gebouw, de cultuurhistorische waarden en nieuwe gebruikseisen. De exploitatie vraagt een aangenaam klimaat in het pand. Het is echter lastig om grote open ruimtes goed en duurzaam te verwarmen. Een energiescan door een met monumenten bekende partij gaf mede als uitkomst dat compartimentering bijdraagt aan het verkleinen van de warmtevraag. Daarnaast zorgt tochtbeheersing in combinatie met dakisolatie voor een aangenamer klimaat. Door aan het aanbrengen van geïsoleerde dakplaten (isoleren van buitenaf) is het zicht op de karakteristieke constructie (gebinten) behouden. Door het aanbrengen van vloerverwarming kan een basistemperatuur gehandhaafd worden. Wanneer ruimtes in gebruik zijn, wordt eventueel plaatselijk bij verwarmd. Dit gebeurt zoveel mogelijk elektrisch gezien de beschikbare energie van de eigen zonnepanelen.

Het begrip ‘duurzaamheid’ is niet alleen monument-specifiek toegepast, maar komt ook naar voren in de bedrijfsvoering. Daarin is veel aandacht voor biodiversiteit.

De herbestemming van boerderij 'De Onderneming' is in 2022 voltooid.