Boerderij Landgoed Boschhoeve, Nijeberkoop, (Fr)

Gebruik

Natuurinclusief boeren, voorlichting, kleinschalig toerisme.

Projectinformatie

Boerderij ensemble met erf en landbouwgrond. De boerderij vormt de kern van het historische landgoed Boschhoeve bestaande uit landbouwgrond en natuurgebied met bossen, vijvers en wandelpaden. De boerderij wordt omgevormd van traditioneel melkveebedrijf naar een multifunctioneel bedrijf met natuurinclusieve landbouw (‘Boeren in het Bos’).

Het woondeel (1909) en de stallen en hooischuur (1930) vormen samen een gelede boerderij, een typisch Fries, maar ondertussen zeldzaam, cultuurhistorisch fenomeen uit het begin van de 20e eeuw.

Gebouwen en erf worden aangepast op de nieuwe functie. Het erf en landbouwgrond worden ingericht voor loslopende dieren in bos en weides, moestuinen en agroforestry. De boerderij wordt gerestaureerd en ingericht voor eigen productverwerking en cursussen op het gebied van natuurinclusief boeren. Ook komt er een winkel voor directe verkoop, en ruimte voor logies. In de grote hooischuur komt een ruimte voor eventuele buurtbijeenkomsten.

Bij de herbestemming wordt uitgegaan van zo veel mogelijk multifunctioneel gebruik zodat wijzigingen in de toekomst eenvoudig kunnen plaatsvinden. Waar dat kan worden oude bouwmaterialen hergebruikt en materialen uit de directe omgeving gebruikt. Nieuwe materialen hebben een zo klein mogelijke ecologische voetprint.

Boschhoeve heeft sinds 2020 een samenwerking met Provincie Frieslân en Wetterskip Fryslan om met verbeterde waterhuishouding het biodiversiteitsverlies door verdroging te herstellen. Landschapsbeheer Friesland ondersteunt bij het natuur en landschapsbeheer.

Het landgoed is opengesteld voor wandelaars. De bosboeren tonen via workshops en rondleidingen aan scholieren, studenten en andere geïnteresseerden hoe ze natuurinclusieve landbouw bedrijven.

Zie ook https://www.seasons.nl/dieren/alles-wat-je-wilt-weten-over-tamworth-varkens-en-bosboeren/134860/