foto Harry Cockfoto Harry Cockfoto Harry Cockfoto Harry Cockfoto Harry Cockfoto Harry Cockfoto Harry Cockfoto Harry Cock

Enne Jans Heerd (Gr)

Gebruik

Plek voor cultuur- en natuurbeleving.

Projectinformatie

Rijks monumentale kop-hals-rompboerderij met twee schuren op de eeuwenoude wierde Maarhuizen, op het Groninger Hogeland. Aanvraag is ingediend door de Stichting Enne Jans Heerd, die het complex in erfpacht over heeft genomen van Staatsbosbeheer. De boerderij, de wierde en het landschap zijn behouden, toegankelijk gemaakt voor publiek en ontwikkeld tot plek voor cultuur-en natuurbeleving. In het complex zijn diverse nieuwe functies ondergebracht zoals kleinschalige horeca, overnachten, verhuur voor vergaderingen en workshops, evenementen en trouwen.

De nieuwe functies sluiten aan bij het oude gebruik waardoor er zo min mogelijk in het monument hoefde te worden ingegrepen. Het voorhuis is grotendeels behouden als woonhuis voor de beheerders. De imposante grote schuur is geheel gerestaureerd, maar niet geïsoleerd omdat de functie hier niet om vraagt. De gebintconstructies en rieten kap zijn hersteld en geconserveerd. Om te isoleren en het uiterlijk te handhaven werd de gebintconstructie iets verlaagd. Zowel monumentencommissie als RCE hebben positief geadviseerd en vinden dit een vernieuwende manier om naar de isolatie-problematiek van de schuur te kijken. Voor verduurzaming heeft het plan voorzien in gebruik van vernieuwende toepassingen die afgestemd zijn op het behoud van monumentwaarden.

Er is samenwerking met omliggende ondernemers, Stichting Promotie Waddenland, het Waterschap, maatschappelijke initiatieven en culturele partners. Het project sluit aan bij het beleid van de gemeente en de provincie om de leefbaarheid, recreatie en economie, landschap en culturele infrastructuur te versterken. Het erfinrichtings- en landschapsplan verbindt de wierde met een veel ruimer netwerk van paden, waaronder het Pieterpad.

Sinds de opening in juli 2023 biedt de Enne Jans Heerd een podium voor natuur en cultuur op het Groninger Hogeland. Bezoekers kunnen er terecht voor concerten, evenementen, lezingen, en nog veel meer.