Erve Scholten Linde, Rossum (Ov)

Gebruik

Landgoed-lodges, expositieruimte, landschapskamers

Projectinformatie

Landgoed Erve Scholten Linde bestaat uit een rijksmonumentale boerderij met karakteristieke schuur, erf en gronden. De geschiedenis van Erve Scholten Linde gaat terug tot 1550. Al eeuwen wordt er landbouw bedreven. Heden ten dage is dit in de vorm van een melkveebedrijf, in combinatie met akkerbouw, bosbouw en natuurbeheer. Het landgoed maakt deel uit van het Natura 2000 gebied Voltherbroek. Het plan is een eerste stap om nieuwe inkomsten naast het agrarisch bedrijf te genereren. Daartoe wordt de schuur herbestemd tot drie landgoed-lodges en een kleine expositieruimte waarin het verhaal van het landgoed verteld wordt met nadruk op de geschiedenis, het gebruik en de natuur.

De activiteiten betreffen ook landschapsherstel. Zo wordt een vlaskuil, een deel van de gracht rondom de schuur en een karrespoor hersteld. Een deel van de landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur, waar op termijn landschapskamers gepland staan.

Op het gebied van verduurzaming maakt het plan op intelligente wijze gebruik van de restwarmte uit de melk door een Milk2Heat installatie waardoor er geen warmtepomp nodig is. Door de combinatie met zonnepanelen en heatpipes wordt het project geheel gasloos. Als isolatie is gekozen voor stro. Eigen verbouwd gerstestro zal in de wanden worden geblazen. Het project geeft een nieuwe toekomst aan een eeuwenoud ensemble met lange historie, met behoud van de oorspronkelijke agrarische functie en draagt zo bij aan een toekomstbestendig platteland.

http://www.landgoedlodges.nl