Hoeve De Knokkert, Sluis, (Zld)

Gebruik

Groepsaccommodatie, table d’hôte en culinaire workshops

Projectinformatie

De schuur maakt onderdeel uit van Hoeve De Knokkert: een ensemble met erf, woonhuis en kleine bijgebouwen. Het geheel is beeldbepalend gelegen in buurtschap Heille in West-Zeeuws-Vlaanderen. De boerderij is in 1949 voor de familie ontworpen door het ‘Bureau Wederopbouw Boerderijen’ een onderdeel van het toenmalige ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw. De boerderij is geëvolueerd van een gemengd bedrijf naar een akkerbouwbedrijf. De akkerbouwactiviteiten worden uitgeoefend op de aan de boerderij aangrenzende percelen. Het erf is nog authentiek met o.a. een veepoel en aan de overzijde van de weg een hoogstamboomgaard.

In de schuur worden twee recreatieve lodges (Zeeland lodges) ondergebracht en ruimte voor table d'hôte en workshops op gebied van eten en culinaire productlanceringen. De bestemming 'agrarisch' blijft ook na de realisatie van de nieuwe economische drager gehandhaafd.

De monumentale schuur is bijzonder door zijn asymmetrische constructie en de ruimtelijke indeling die oorspronkelijk alle functies in zich herbergde: zaadkamer, tasruimten, dorsvloer, jongvee-, koe- en paardenstallen. Deze karakteristieke ordening blijft bij de herbestemming behouden. De gastenverblijven worden als aparte units (‘doos in doos’) in de schuur gebouwd waardoor de constructie niet aangetast wordt en in het zicht blijft.

Op het erf worden de cultuurhistorische waarden en biodiversiteit behouden èn versterkt door het in stand houden van de voormalige veedrinkpoel, de houtsingel rond en de oude hoogstamboomgaard (van voor WO II), met oude appel-, peren- en pruimenrassen en notenbomen. Er worden extra bomen aangeplant en er komt een beukenhaag, moestuin en siertuin. Het erf wordt deels heringericht met bescheiden terrassen en een parkeerplaats.

De plannen voor verduurzaming worden nog uitgewerkt. Verduurzaming vindt mogelijk plaats door zonnepanelen op een aparte constructie op het terrein en door  en luchtwaterwarmtepomp.

Draagvlak en samenwerking is gevonden door samen te werken met Erfgoed Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Boerderijenstichting Zeeland. Voor duurzame energie wordt samengewerkt met kennisinstellingen zoals HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool. Ook wordt samengewerkt met culinaire deskundigen, waaronder topkoks uit de regio.