Foto: Dick van DoornFoto: Dick van Doorn

Hofstede Batestein, Woerden, (Utr)

Gebruik

Kleinschalige uitspanning met daghoreca

Projectinformatie

In 1852 bouwde de familie Bredius op landgoed Bredius onder andere Villa Rijnoord en de vroeg-neogotische hofstede Batestein. Batestein was een gemengd agrarisch bedrijf met vee- en fruitteelt. In 2008 werd het rijksmonument aan de rand van Woerden door brand grotendeels verwoest. De aanvraag betrof de herbestemming, restauratie en verduurzaming van de zwaar beschadigde hofstede. Bij de hofstede hoort een monumentale schuur die in dezelfde neogotische stijl is opgetrokken. In de schuur is een het Natuur- en Milieu-educatie centrum gevestigd.

De hofstede is gerestaureerd en heeft een nieuwe bestemming gekregen als kleinschalige uitspanning met horeca. De restauratie was ten dele een reconstructie op basis van een gedegen bouwhistorisch onderzoek. Het plan werd uitgewerkt door een restauratie-architect uit de omgeving en ontwikkeld in nauw overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Voor het project is de Stichting Hofstede Batestein opgericht. Het project kende een lange aanloopfase van planvorming en fondsenwerving. Een deel van het budget is verworven uit crowd funding.

Hofstede en schuur zijn in de loop van de tijd visueel gescheiden van elkaar. Door de nieuwe erfinrichting is de beleving van het ensemble van boerderij en schuur te hersteld.

Verduurzaming vond plaats door isolerende binnenwanden en dakbeschot. De luchtverversing is voorzien van een installatie voor warmteterugwinning. De verwarmingsinstallatie is een laag temperatuursysteem met een warmtepomp die ook gebruikt wordt voor het verwarmen van de boiler voor het warme tapwater.

In maart 2022 is het herbestemmingsproject voltooid en in mei van hetzelfde jaar opende Parkcafé Bredius haar deuren.