Foto: Dick van DoornFoto: Dick van Doorn

Hofstede Batestein, Woerden, (Utr)

Gebruik

Kleinschalige uitspanning met daghoreca

Projectinformatie

Door brand in 2008 grotendeels verwoest rijksmonument op landgoed Bredius aan de rand van Woerden. In 1852 bouwde de familie Bredius er onder andere de Villa Rijnoord en de vroeg-neogotische hofstede Batestein. Batestein was een gemengd agrarisch bedrijf met vee- en fruitteelt.

Bij de hofstede hoort een monumentale schuur die in dezelfde neogotische stijl is opgetrokken. In de schuur is een het Natuur- en Milieu-educatie centrum gevestigd.

Het project is op 11 maart 2022 opgeleverd.
De hofstede is gerestaureerd en kreeg een nieuwe bestemming als kleinschalige uitspanning met horeca. De restauratie is ten dele een reconstructie op basis van een gedegen bouwhistorisch onderzoek. Het plan is uitgewerkt door een restauratie-architect uit de omgeving en is ontwikkeld in nauw overleg met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Voor het project is de Stichting Hofstede Batestein opgericht. Het project kent een lange aanloopfase van planvorming en fondsenwerving. Een deel van het budget is verworven uit crowd funding.

Hofstede en schuur zijn in de loop van de tijd visueel gescheiden van elkaar. Het plan voor de erfinrichting had als doel om na de restauratie de beleving van het ensemble van boerderij en schuur te herstellen.

Verduurzaming vond plaats door isolerende binnenwanden en dakbeschot. De luchtverversing is voorzien van een installatie voor warmteterugwinning. De verwarmingsinstallatie is een laag temperatuursysteem met een warmtepomp die ook gebruikt wordt voor het verwarmen van de boiler voor het warme tapwater.