Hoogheem Erfgoed & Logies (Gr)

Gebruik

Erfgoedlogies, vergaderingen, lezingen, culturele activiteiten, ondersteunende horeca.

Projectinformatie

De boerderij aan de Langeweg 2 in Nieuwolda stamt uit 1771. Het is de enige nog overgebleven boerderij van het oudste Oldambstertype in zijn oorspronkelijke vorm. Het rijksmonument is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet bewoond geweest en was zwaar vervallen. Bijzonder is dat het interieur vrijwel onveranderd is gebleven. De boerderij bestaat uit een ensemble van boerderij en kapschuur op het boerenerf met het naastgelegen villa Hoogheem.

In de boerderij worden luxe erfgoedlogies ondergebracht, gecombineerd met ruimte voor ontvangsten, bijeenkomsten en culturele activiteiten. In een klein deel van de schuur worden ouden landbouwwerktuigen ondergebracht, die alle nog operationeel zijn, en centraal staan in de museale inrichting met de focus op het tonen van de Oldambster landbouwgeschiedenis. De kapschuur wordt gerestaureerd en het boerenerf wordt hersteld. De erfbeplanting wordt uitgebreid met een boomgaard en bomen op het voor- en achtererf waardoor het erf rondom beplanting heeft en weer een geheel vormt.

De eigenaren werken met een architect en een aannemer maar doen ook veel zelf. De ingrepen worden met veel respect voor de authentieke bouwmassa en materialen uitgevoerd. Zo zijn delen van het dakbeschot dat niet meer te gebruiken was in de gastenkamers hergebruikt. In de verduurzaming worden diverse innovatieve en nieuwe technieken gebruikt. Het dak van de gehele schuur is geïsoleerd met een speciale dunne folie bestaande uit 17 laagjes. Door de beperkte dikte van de folie verandert de gootlijn niet en is de isolatie van buiten niet zichtbaar.

De functie van erfgoedlogies alsmede het herstel van het boerenerf sluiten aan op de doelstellingen van de gemeente en de provincie die in het buitengebied onder andere toerisme wil stimuleren en de aanwezige landschappelijke waarden wil versterken.