Hospice ‘Het Tweede Thuis’ (NH)

Gebruik

Hospice met gemeenschappelijke ruimtes.

Projectinformatie

Het project behelst het restaureren en herbestemmen van de als ‘karakteristiek’ aangemerkte Hollandse stolpboerderij en erf in Westerland op het voormalige eiland Wieringen. De boerderij is gebouwd in 1930. Stichting Erfgoed Mostert is het uitvloeisel van de laatste wil van Piet Mostert die in de jaren ’70 van de vorige eeuw eigenaar was. In de Hollandse stolp worden alle gemeenschappelijke ruimtes ondergebracht voor de medewerkers en vrijwilligers van het hospice. Op het erf is nieuwbouw gepland waarin de kamers voor de cliënten en familieleden komen, alsmede een opbaar/bezinningsruimte. -Dit maakt geen deel uit van de aanvraag bij het Boerderijenfonds-. De boerderij krijgt een energie neutrale verwarming op basis van aardwarmte in combinatie met zonnepanelen.

Het project is een samenwerking van drie partijen zonder winstoogmerk. Stichting Erfgoed Mostert verzorgt de herbestemming, restauratie en verduurzaming van de boerderij. Stichting Hospice Hollands Kroon, een vrijwilligersorganisatie, zal als Stichting Vrienden van Het Tweede Thuis voor fondsenwerving zorgen en de zorgtaak van Het Tweede Thuis uitvoeren -zorgcoördinatie en aansturing vrijwilligers-. Vereniging De Laatste Eer, een vereniging met 2500 leden, was op zoek naar een nieuwe vorm van dienstverlening die past bij de hedendaagse uitvaartplechtigheden. De Laatste Eer maakt als huurder gebruik van de aula en opbaarruimte van het hospice.  

Ervaringen