Karkooi, boerderij Pekhoeve (NB)

Gebruik

Buitenschoolse opvang, dorpskamer en bibliotheek.

Projectinformatie

De Karkooi (wagenschuur) maakt deel uit van het rijksmonumentale boerderijencomplex, De Pekhoeve, in het centrum van Ulvenhout. De Karkooi en boerderij behoren tot de oudste gebouwen van het dorp Ulvenhout, dat zich rond deze gebouwen ontwikkelde.

Aanvrager, Stichting Boerderij de Pekhoeve, is voort is gekomen uit een bewonersinitiatief. Bij de realisatie van het plan waren er van meet af aan twee belangrijke uitgangspunten: na restauratie moest een sluitende exploitatie mogelijk zijn en het vele werk van vrijwilligers en contribuanten moest ook resulteren in een voordeel voor het dorp Ulvenhout.

De Stichting verhuurt een deel van het pand aan de buitenschoolse opvang. Dit vormt een stevige basis onder de betaling van de hypotheeklasten. Vanwege de maatschappelijke meerwaarde voor het dorp, niet alleen in gebruik maar ook door de inzet van vele vrijwilligers, wordt het andere deel beschikbaar gesteld aan de Stichting Dorpswijzer Ulvenhout/het Ruilboek. Het gebouw is na herbestemming en restauratie elke werkdag toegankelijk voor de diverse doelgroepen: kinderen, ouders en gebruikers van de bibliotheek en dorpskamer.

Voor het hele terrein van de Pekhoeve is een landschapsontwerp gemaakt met aandacht voor cultuurhistorie, retentie van hemelwater en biodiversiteit.

De Karkooi is het eerste project dat succesvol met een bijdrage van het Boerderijenfonds is gerealiseerd. Dit gebeurde in november 2021.

Ervaringen

Een sluitende exploitatie; een belangrijke voorwaarde voor de restauratie van een monument.

"Toen wij ons 10 jaar geleden oriënteerden op het redden van Boerderij De Pekhoeve hebben we lang gezocht naar een sluitende exploitatie. De exploitatie is de basis voor het te financieren investeringsbedrag. Het Nationaal Restauratiefonds heeft hiervoor passende financieringsvormen. Een restauratie kost altijd meer dan het bedrag dat je kunt lenen. Het is de kunst om deze onrendabele top toch bijeen te brengen. Subsidies, crowdfunding, werk door vrijwilligers, goedkoper inkopen etc. zijn dan een oplossing.

Nu - 6 jaar later – gaan we weer een bijzonder pand op hetzelfde complex, met dezelfde uitgangspunten restaureren: De Karkooi. Een deel van de onrendabele top kunnen we betalen dankzij een subsidie van het Boerderijenfonds en nu durven wij het aan", aldus Kees den Bieman, penningmeester van Stichting Boerderij de Pekhoeve.