Kloostercomplex Westerhûs (Fr)

Gebruik

Klooster nieuwe stijl

Projectinformatie

De zwaar vervallen boerderij Westerhûs (rijksmonument), gelegen op een afgegraven terp nabij het dorp Jorwerd heeft een nieuwe bestemming gekregen als klooster nieuwe stijl. Sinds de restauratie biedt de boerderij onderdak aan de keuken, eetzaal, bibliotheek en een ruimte voor bijeenkomsten. De nieuw te bouwen voorzieningen in de schuur (o.a. eetzaal, vergaderruimtes) zijn als losse elementen in de ruimte geplaatst. Op het erf zijn nieuwe wooneenheden en gastenverblijven gerealiseerd.

Het project realiseert verbinding op drie schaalniveaus: verbinding van het gebouw met het erf, van het erf met het landschap en de paden in de omgeving. Daarmee worden ook mens en natuur verbonden.

De boerderij ligt in een gebied met als bestemming 'agrarisch natuurbeheer met weidevogeldoelstelling'. Het landschapsontwerp sluit hierop aan. Zo is het waterpeil in de omliggende sloten verhoogd, de voormalige boomgaard hersteld, zijn er nestplaatsen gerealiseerd voor mussen, zwaluwen, kerkuilen, en voorzieningen voor vleermuizen. Ook is er een tuin met permacultuur.

Sinds de opening in 2023 ontvangt het klooster gasten en kunnen omwonenden de dagelijkse vieringen bijwonen. Bij de planvorming is uitgebreid overleg geweest met overheden, organisaties, vrijwilligers en omwonenden, zowel op landschappelijk als cultuurhistorisch niveau.

Kijk hier de documentaire over het klooster die de EO uitzond op 19 februari 2022.