Kloostercomplex Westerhûs (Fr)

Gebruik

Klooster nieuwe stijl

Projectinformatie

De zwaar vervallen boerderij Westerhûs (rijksmonument), gelegen op een afgegraven terp nabij het dorp Jorwerd krijgt een nieuwe bestemming als klooster nieuwe stijl. Na restauratie biedt de boerderij onderdak aan de keuken, eetzaal, bibliotheek en een ruimte voor bijeenkomsten. De nieuw te bouwen voorzieningen in de schuur (oa. eetzaal, vergaderruimtes) worden als losse elementen in de ruimte geplaatst. Op het erf worden nieuwe wooneenheden en gastenverblijven gerealiseerd. De gehonoreerde aanvraag heeft betrekking op de ingrepen in de boerderij.

Het plan realiseert verbinding op drie schaalniveaus: verbinding van het gebouw met het erf, van het erf met het landschap en de paden in de omgeving. Daarmee verbindt het plan ook mens en natuur.

De boerderij ligt in een gebied met als bestemming 'agrarisch natuurbeheer met weidevogeldoelstelling'. Het landschapsontwerp sluit hierop aan. Zo wordt het waterpeil in de omliggende sloten verhoogd, de voormalige boomgaard hersteld, komen er nestplaatsen voor mussen, zwaluwen, kerkuilen en voorzieningen voor vleermuizen en komt er een tuin met permacultuur.

Het klooster zal gasten ontvangen en omwonende kunnen de dagelijkse vieringen bijwonen. Bij de planvorming is uitgebreid overleg geweest met overheden, organisaties, vrijwilligers en omwonenden, zowel op landschappelijk als cultuurhistorisch niveau.

Kijk hier de documentaire over het klooster die de EO uitzond op 19 februari 2022.