Martena Zathe, Koarnjum (Fr)

Gebruik

Educatieruimte voor naastgelegen Martenastate, locatie voor vrijwilligers

Projectinformatie

Kop-hals-romp boerderij met naastgelegen lytshús (wagenhuis of schuur), erf en nieuw landschapspark op landgoed Martenastate, ten noorden van Leeuwarden.         

De aanvraag bij het Boerderijenfonds betreft de herbestemming van het lytshús als onderdeel van een groter plan dat tevens voorziet in het onderbrengen van woningen in het hoofdgebouw.

Het lysthús krijgt een nieuwe functie als educatieve ruimte en als locatie voor de grote groep vrijwilligers die werkt in het landschapspark van de Martenastate.

Het terrein rondom de boerderij en het lytshús krijgt een nieuwe landschappelijke inrichting die aansluit op de historische tuin van de Martenastate. Vrijwilligers van Martenastate zetten zich ook in voor het terrein van de Martena Zathe.

Het plan biedt ruimte aan schoolgroepen en stagiairs op het gebied van historisch tuinonderhoud en aan activiteiten voor ouderen in samenwerking met IVN, vereniging voor natuureducatie, It Fryske Gea en Landschapsbeheer Friesland.