Nije Hoeve, Hengelo, (Ov)

Gebruik

Centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker

Projectinformatie

De Nije Hoeve, Erve Laerhuys, is een karakteristiek pand met een historisch erf met schoppe en spieker aan de rand van Hengelo. Volgens archiefonderzoek komt Erve Laerhuys al in de 1400 eeuw voor. Het pand is lang antikraak bewoond. In januari 2020 is het door Stichting Vrienden van de Nije Hoeve aangekocht om er een centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker in te vestigen. Er is een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte, een (workshop) keuken en er zijn meerdere behandelruimtes.

Voor de restauratie en herbestemming is een plan gemaakt in overleg met deskundige partners en de gemeente. Zowel bij de planvorming als de uitvoering van het project zijn veel vrijwilligers betrokken en is door onder andere crowd funding geld bijeengebracht. Ook heeft men veel bouwpartners gevonden die delen van het werk 'om niet' doen door bijvoorbeeld te sponsoren met manuren en materiaal. Het project kent een groot draagvlak in de omgeving en is een goed voorbeeld van Naoberschap. Voor de dagelijkse ondersteuning van mensen die geraakt zijn door kanker kan de Nije Hoeve terugvallen op een groot aantal vrijwilligers.

Het erf heeft veel oude bomen en een boomgaard. De bomen alsmede de bestrating worden door het plegen van gronding onderhoud weer in goede conditie gebracht. De moestuin met vergeten groentes wordt teruggebracht en er loopt een project om te kijken hoe de biodiversiteit verbeterd kan worden.

De verduurzamingsplannen bestaan uit het isoleren van de vloeren en wanden. De zolder wordt alleen gebruikt voor installaties. Daarom is gekozen de kap ongeïsoleerd te laten en alleen de zoldervloer te isoleren. Voor cliënten is rust en een gezonde omgeving van groot belang, reden waarom de ruimtes een optimale geluidsisolatie krijgen en er extra aandacht is geschonken aan ventilatie.