Nynke’s Pleats, Piaam (Fr)

Gebruik

Vakantieverhuur, culturele evenementen en bijeenkomsten

Projectinformatie

Rijksmonumentale kop-romp boerderij met 'erf' op terp in Piaam in van rijkswege beschermd dorpsgezicht.

De boerderij is in de jaren ’70 van de vorige eeuw al herbestemd tot restaurant. Het had daarmee jarenlang een publieke functie. Sinds 2018 stond het gebouw leeg. Het wordt vanaf eind 2020 gerestaureerd en verduurzaamd, en krijgt een nieuwe functie die bestaat uit vakantieverhuur, een multi-inzetbare zaal voor (klassieke) concerten en bijeenkomsten. Ook wordt er een kleine bedrijfswoning in de boerderij ondergebracht.

Het gebouw staat op een ruim erf dat heringericht wordt om de cultuurhistorische waarden te versterken. Een deel ervan wordt ‘teruggegeven’ aan het dorp en daarvoor ingericht als gemeenschappelijke groene ruimte. Op het erf komen wisselende kunstexposities en publieke activiteiten. Het plan sluit aan bij het beleid van de overheid om toeristische fysieke ontmoetingsplekken te realiseren. De boerderij ligt dicht bij een natuurgebied dat met name bij vogelliefhebbers bekend staat. In overleg met lokale (natuur) organisaties wordt gewerkt aan een aantal wandelingen in het buitengebied gecombineerd met een bezoek aan Nynke's Pleats.

Verduurzaming geschiedt met veel aandacht voor de monumentwaarden. Er wordt alleen geïsoleerd waar dit kan zonder het monument aan te tasten (visueel en bouwfysisch). Dat kan doordat het gebruik van de ruimtes aangepast wordt aan het gebouw. Bepaalde activiteiten vinden daarom alleen in de zomer plaats. Ook compartimentering en zo veel mogelijk werken met ‘doos-in-doos’ constructies draagt bij aan isoleren met oog voor de monumentale waarden. Er zijn plannen om in samenwerking met de buurt een eigen energie-opwekcentrale op te richten.