Nynke’s Pleats, Piaam (Fr)

Gebruik

Vakantieverhuur, culturele evenementen en bijeenkomsten

Projectinformatie

Rijksmonumentale kop-romp boerderij met 'erf' op terp in Piaam in van rijkswege beschermd dorpsgezicht.

De boerderij is in de jaren ’70 van de vorige eeuw al herbestemd tot restaurant. Het had daarmee jarenlang een publieke functie. Sinds 2018 stond het gebouw leeg. Vanaf eind 2020 is de boerderij gerestaureerd en verduurzaamd. Het heeft een nieuwe functie verkregen, bestaande uit vakantieverhuur en een multi-inzetbare zaal voor (klassieke) concerten en bijeenkomsten. Ook is er een kleine bedrijfswoning in de boerderij ondergebracht.

Het gebouw staat op een ruim erf dat heringericht wordt om de cultuurhistorische waarden te versterken. Een deel ervan is ‘teruggegeven’ aan het dorp en daarvoor ingericht als gemeenschappelijke groene ruimte. Op het erf is ruimte voor wisselende kunstexposities en publieke activiteiten. De herbestemming sluit aan bij het beleid van de overheid om toeristische fysieke ontmoetingsplekken te realiseren. De boerderij ligt dicht bij een natuurgebied dat met name bij vogelliefhebbers bekend staat. In overleg met lokale (natuur) organisaties is gewerkt aan een aantal wandelingen in het buitengebied gecombineerd met een bezoek aan Nynke's Pleats.

Bij de verduurzaming van het pand was veel aandacht voor de monumentwaarden. Er is alleen geïsoleerd waar dit kan zonder het monument aan te tasten (visueel en bouwfysisch). Dat kon doordat het gebruik van de ruimtes aangepast is aan het gebouw. Bepaalde activiteiten vinden daarom alleen in de zomer plaats. Ook compartimentering en zo veel mogelijk werken met ‘doos-in-doos’ constructies heeft bijgedragen aan de isolatie met oog voor de monumentale waarden. Er zijn plannen om in samenwerking met de buurt een eigen energie-opwekcentrale op te richten.

De herbestemming van Nynke's Pleats is voltooid in 2023. Het erf is nu een openbaar rustpunt en de terpweide is hersteld en getransformeerd in een boomgaard met wilde bloemen. De boerderij zelf is voor het publiek toegankelijk als comfortabel gastenverblijf en als locatie voor bijeenkomsten.