Schoppe De Zelst, Vorden, (Gld)

Gebruik

Dorpsontmoetingsplek en theehuis.

Projectinformatie

Schoppe bij ensemble van boerderij, schuur en erf 'De Zelst'. Het ensemble heeft de status van gemeentelijk monument en is een van de oudste erven van Vorden. 

Het erf wordt doorkruist door een oud zandpad dat nu dienstdoet als fiets- en wandelpad. De aanvraag bij het Boederijenfonds betreft het herbestemmen van de schoppe als theehuis en dorpsontmoetingsplek. In samenwerking diverse lokale partijen worden in de schoppe tentoonstellingen, workshops en arrangementen georganiseerd. Ook starten er vanuit de schoppe rondleidingen en vinden er diverse, voor de gemeenschap verbindende, activiteitenplaats. De herbestemming maakt deel uit van een totaalplan dat bestaat uit het transformeren van de boerderij tot hoogwaardige erfgoedlogies (in het voorhuis), het terugplaatsen van drie hooibergen die ingericht worden als ‘nul-op-de-meter verblijfsaccommodatie’, en het reconstrueren van een vierroedige hooiberg voor opslag van hooi ten behoeve van paarden en koeien (hobbymatig). Het streven is om met de herbestemming het noaberschap terug te brengen op de Zelst.

Het oorspronkelijke agrarische karakter van het erf wordt benadrukt door de oude erfinrichting terug te brengen. Er worden een houtsingel, struweelhagen, gevarieerde bijenhagen, een hoogstamboomgaard, een vogelbosje, knotbomen, solitaire bomen, laanbomen en een kikkerpoel aangelegd. De boerderij is gedeeltelijk zelfvoorzienend. Onderdeel daarvan is het opzetten van circulaire en natuurinclusieve landbouw en fruitteelt, en het houden van een kleine kudde koeien, schapen, geiten en kippen zorgen voor vlees, wol, melk en eieren.

Het gebouw wordt energie-neutraal door hoogwaardige biobased en dampopen isolatiematerialen. In de voormalige staldeuren en ramen komt 3-laags glas. Verwarming vindt plaats doormiddel van een lucht/water-warmtepomp. De benodigde energie wordt zoveel mogelijk opgewekt door zonnepanelen. Afval wordt gecomposteerd op eigen terrein en grijs afvalwater wordt hergebruikt voor doorspoelen toiletten, voordat het als zwart water in een helofytenfilter gereinigd wordt.