Tocamaheerd, Uithuizen  (Gr)

Gebruik

Museumwinkel, expositieruimte en horeca voor de aangrenzende Menkemaborg, hotel, kwekerij en educatieplek.

Projectinformatie

In de grote schuur van de rijksmonumentale boerderij wordt een museumwinkel en expositieruimte ingericht voor de Menkemaborg. In het statige voorhuis en de kleine schuur worden een hotel en horeca ondergebracht. Op het terrein komt een kwekerij en een nieuwe oranjerie met daarin instructielokalen voor een hoveniersopleiding. Het plan borgt behoud en herstel van een bedreigd ensemble met hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarden. De cultuurhistorische waarden van het landschap en erf worden versterkt door de restauratie van de 19e -eeuwse slingertuin van landschapsarchitect Gerrit Vlaskamp en een nieuw aan te leggen landschapspark en beeldentuin. Ecologische- en landschapshistorische waarden worden versterkt door de aanplant van oude fruitrassen in de fruitboomgaard en herstel van de houtwallen.

Het plan voorziet in maatschappelijke behoefte door het betrekken van vrijwilligers en door de uitgebreide samenwerking met regionale  opleidingen. Deze instellingen bieden onderwijs en training voor hoveniers en horeca, en tevens voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De plannen passen in gemeentelijk en regionaal beleid om toerisme en werkgelegenheid te stimuleren.