23 september 2021

Recent kregen 4 boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze 4 projecten is een bedrag gemoeid van bijna 900.000 euro.

Met deze initiatieven worden 4 historische boerderijen geheel of gedeeltelijk herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen, erf en veelal ook het aangrenzende landschap verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe bestemmingen. Zoals bijvoorbeeld natuurinclusief boeren gecombineerd met publieksontvangst, recreatie met beleving van cultuur en historie, en een coöperatieve herenboerderij met dagbesteding voor jong-dementerenden.

De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Overijssel, Friesland en Utrecht. Twee boerderijen hebben de status van rijksmonument, één boerderij is gemeentelijk monument en één is een karakteristiek pand.

Gehonoreerde projecten

Landgoed Geerdink-Vasse, Overijssel Gelderland Boerderij ensemble met erf en landbouwgrond.
Studio’s voor recreatie, workshopruimtes, beleving van cultuurhistorie, onder andere door herstel van cultuurhistorische elementen op erf en aangrenzende landerijen.

Landgoed Boschhoeve, Nijeberkoop, Friesland Boerderij ensemble met erf en landbouwgrond.
Natuurinclusief boeren. Boerderij met winkel, ruimte voor publieksontvangst en voorlichting, en logies.

De Bolstienpleats, Aalsum, Friesland Boerderij met koetshuis en erf op huisterp.
Recreatie, ruimte voor bijeenkomsten en lokale evenementen, wandelpad en beleven erf en landschap.

Willemshoeve, Soest, Utrecht Boerderij met landbouwgrond.
Coöperatieve herenboerderij met dagbesteding voor jonge mensen met dementie, trainingsruimtes en publieke theetuin.