2 juli 2020

Op 1 juli 2020 kregen 8 eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door de beoordelingscommissie van het Boerderijenfonds positief is beoordeeld. Met de toekenning aan deze 8 projecten is een bedrag gemoeid van in totaal 1,5 miljoen euro.

Met deze initiatieven worden 8 historische boerderijen herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, ontstaat er meerwaarde door nieuwe (maatschappelijke) functies èn wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe functies, zoals bijvoorbeeld een hospice, klooster, bezoekboerderij, kinderdagverblijf en dorpskamer, woon-zorgcomplex, en logies in combinatie met educatie. Aandacht voor de erf- en landschapsinrichting speelde bij de beoordeling ook een rol. De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Groningen, Gelderland en Noord-Brabant.

Gehonoreerde projecten

Enne Jans Heerd, Groningen

Ensemble met dwarshuis, hals en schuren.      

Workshops, kleinschalige horeca, overnachtingen,

verhuur voor vergaderingen, trouwen.

Kloostercomplex Westerhûs, Friesland

Boerderij met bijgebouwen. 

Klooster nieuwe stijl.

Karkooi, boerderij Pekhoeve, Noord-Brabant

De karkooi (wagenschuur) onderdeel van boerderijencomplex.

Buitenschoolse opvang, dorpskamer en bibliotheek.

Liever in Lierop, Noord-Brabant

Ensemble met boerderij, karrenloods en bakhuisje.

Woonzorg-centrum voor kinderen met een beperking.

Bezoekboerderij ‘De Onderneming’, Zuid-Holland

Boerderij en schuur.

Bezoekboerderij: rondleidingen/educatie. Tentoonstellings- en vergaderruimte.

Hoogheem Erfgoed & Logies, Groningen

Ensemble van boerderij met schuur, kapschuur, en erf.

Erfgoedlogies, ontvangstruimten, met gedeeltelijk een museale inrichting.

Adelaerthoeve, Gelderland

Tot boerderij omgebouwde vliegtuig-hangaar uit de Tweede Wereldoorlog.

Boetiekhotel, theeschenkerij en grote ruimte voor publieke activiteiten.

Hospice ‘Het Tweede Thuis’, Noord-Holland

Boerderij met erf.

Hospice met gemeenschappelijke ruimtes. Nieuwbouw met kamers en aula.