1 december 2020

Op 24 november 2020 kregen 6 boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze 6 projecten is een bedrag gemoeid van ruim 900.000 euro.

Met deze initiatieven worden 6 historische boerderijen geheel of gedeeltelijk herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in uiteenlopende nieuwe bestemmingen, zoals bijvoorbeeld een dorpsontmoetingsplek, een ruimte voor culturele evenementen, een centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker, en een locatie voor groepslogies met workshopruimtes. De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Gelderland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Friesland en Overijssel.

Gehonoreerde projecten

Schoppe de Zelst, Vorden, Gelderland
Schuur (schoppe) bij ensemble van boerderij, schuur en erf.
Dorpsontmoetingsplek en theehuis.

Boerderij Driebergen, Rotterdam, Zuid-Holland
Boerderij met bijgebouwen en erf.
Variabel gebruik, o.a. als broedplaats, locatie voor culturele evenementen, schrijfplek.

Hoeve de Knokkert, Sluis, Zeeland
Schuur uit wederopbouwperiode.
Groepsaccommodatie, table d’hôte en culinaire workshops.

Hofstede Batestein, Woerden, Utrecht
Hofstede op landgoed.
Kleinschalige uitspanning met daghoreca.

Nynke Pleats, Piaam, Friesland
Boerderij en erf.
Vakantieverhuur, culturele evenementen en bijeenkomsten.

Nijehoeve, Hengelo, Overijssel
Ensemble van boerderij en erf.
Centrum voor ondersteuning en begeleiding bij kanker.