5 december 2023

Recent kregen 4 boerderij-eigenaren het goede nieuws dat hun aanvraag door het Boerderijenfonds is gehonoreerd. Met de toekenning aan deze 4 projecten is een bedrag gemoeid van bijna 800.000 euro.

Met deze initiatieven worden 4 historische boerderijen geheel of gedeeltelijk herbestemd. Conform de doelstellingen van het Boerderijenfonds is er bij de projecten niet alleen oog voor de cultuurhistorische waarden van gebouwen, erf en landschap, maar ontstaat er ook meerwaarde voor de omgeving door nieuwe (maatschappelijke) functies. Tevens wordt de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van gebouwen en erf verbeterd. Dit uit zich in mooie nieuwe bestemmingen zoals een complex voor jongvolwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen, bijzondere erfgoedlogies met gemeenschapsfunctie en een gastenverblijf met vergaderruimte voor een naastgelegen hospice.

De gehonoreerde projecten komen uit de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland. Drie boerderijen hebben de status van rijksmonument en één is een karakteristiek pand.

Gehonoreerde projecten

De Keulvoet, Kampen, Overijssel Boerderij ensemble met erf
10 appartementen voor jongvolwassenen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen en een aantal gemeenschappelijke ruimten met kantoor

Evesingehus, Meppel, Drenthe Boerderij met erf
Gastenverblijf met vergaderruimte voor de naastgelegen hospice

De Holtloze, Hummelo, Gelderland monumentale schuur op historische buitenplaats
Erfgoedlogies en multifunctionele ruimte voor dorpsgemeenschap en evenementen

Eik en es, Havelte, Drenthe Boerderij ensemble met erf en landbouwgrond
Multifunctionele ruimte met gastenverblijf en erfgoedlogies

Ga voor meer informatie naar de projectpagina van deze website.