1 juni 2022

Op 9 juli organiseert het Boerderijenfonds de bijeenkomst Boerderijen hebben de toekomst!, een middag met praktische informatie over herbestemmen en verduurzamen van historische boerderijen. We zijn die dag te gast op het boerenerf van Stichting Herenboeren Willemshoeve in Soest. In de stal zijn er lezingen, op het erf rondleidingen en in de wagenschuur kraampjes.

De bijeenkomst vindt plaats van 12.00-17.00 en is met name interessant voor eigenaren van agrarisch erfgoed.

Hieronder alvast een greep uit het programma:

  • Ronald van der Vight, bestuurslid van Stichting Herenboeren Soest, trapt af met een lezing over de herbestemming van de boerderij. Willemshoeve wordt omgevormd tot een coöperatieve herenboerderij.
  • Bij verduurzamen van agrarisch erfgoed is het in stand houden van de cultuurhistorische waarden een voorwaarde, maar hoe doe je dat? De presentatie ‘Verduurzaming en Cultuurhistorie’ van Piet den Hertog vormt de inleiding van de lezingen over het thema verduurzaming. Piet is bestuurslid van Boerderijenstichting Utrecht en monumentenadviseur.
  • Rondleiding door Herenboer Jesse.

U kunt zich aanmelden via: bureau@boerderijenfonds.nl
Graag onder vermelding van: naam, adres, woonplaats, aantal personen (aanmelden is verplicht).

Meer info volgt op  www.boerderijenfonds.nl.