25 september 2020

Vanaf 24 september 2020 is er een website waarop alle activiteiten te vinden zijn die de monumentensector uitvoert in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. De website heet www.duurzaamerfgoed.nl.

Ook het Boerderijenfonds is deelnemer van de Routekaart. Via deze website laten wij onze bijdrage aan de doelstelling van de Routekaart zien.

Routekaart Verduurzaming Monumenten
De monumentensector wil verduurzamen. Wij hebben ons als deelnemer aangesloten bij de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Samen met anderen in de monumentensector werken wij aan een CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040.  Duurzaamerfgoed.nl is de centrale plek waar de ontwikkelingen van de Routekaart Verduurzaming Monumenten te volgen zijn.

Vorderingen Routekaart zichtbaar op duurzaamerfgoed.nl
De Routekaart Verduurzaming Monumenten is ‘werk in uitvoering’. De deelnemende organisaties delen via de site de nieuwste onderzoeken, ontwikkelde instrumenten en voorbeelden uit de praktijk, waarmee ze de doelstelling van de Routekaart helpen bereiken.