Het boerenerf vormt de verbinding tussen boerderij en landschap. De oorspronkelijke indeling van het erf was vooral functioneel: het voorerf hoorde bij het woonhuis, het achtererf hoorde bij het agrarisch bedrijf. Naast bebouwing was er op het erf ook ruimte voor bomen, planten en dieren.

Door de schaalvergroting heeft het moderne boerenerf een industrieel karakter gekregen. Er zijn ligstallen, silo’s en opslagloodsen gebouwd. De moestuin en boomgaard maakten plaats voor het stallen van grote landbouwmachines. Daardoor zijn dieren en planten zich er minder thuis gaan voelen. Nu steeds meer boerderijen nieuwe functies krijgen, soms ook naast de agrarische tak, ontstaan er nieuwe kansen voor het herstel van het erf als groene oase.


Wegwijs

Deze pagina biedt informatie voor (toekomstige) eigenaren van een historisch boerenerf. Wat zijn de mogelijkheden, en wie helpen u verder in het proces? Hieronder vindt u enkele organisaties (met daarachter links naar hun websites) die zich inzetten voor het behoud, beheer en de herbestemming van boerenerven.

Organisatie

Het Oversticht
Het Oversticht
Agrarisch Erfgoed Nederland
Mooisticht
Landschap Noord-Holland
Landschapsbeheer Zeeland


Inspiratie

Het Boerderijenfonds heeft drie korte inspirerende filmpjes gemaakt waarin elementaire kennis over het boerenerf toegankelijk wordt gemaakt voor boerderij-eigenaren. Bij herbestemmingsplannen wordt vaak te weinig ingespeeld op de cultuurhistorie van het erf en de relatie tussen erf en landschap. Meer kennis over het boerenerf kan bijdragen aan een zorgvuldige ontwikkeling van het erf bij herbestemming van de boerderij.

In drie afleveringen (elk ongeveer 9 minuten) nemen landschapsarchitecten/erfontwerpers Greet Bierema, Stieneke van der Wal en Anneke Coops de kijker mee langs zes verschillende boerenerven, verspreid over het land. Aan bod komen onderwerpen als de traditionele indeling in voor- en achtererf, de combinatie van wonen en werken, de geschiedenis als inspiratiebron voor ontwikkeling en de relatie tussen erf en het omringende landschap.

De films zijn te bekijken door op de foto in de rechter kolom te klikken. Ten behoeve van kennis overdracht zijn ze tevens te downloaden (u krijgt vier keuzes, waarvan de twee zwaarste bestanden het beste beeld geven).