9 mei 2022

Op 21 april vond de tweede bijeenkomst in het kader van het programma Boerderij in Beweging plaats, in samenwerking met provincie Friesland.

Het thema van de middag was ‘Van beleid naar uitvoering’. Naar aanleiding van het werkplan van provincie Friesland Takomst Fryske Pleats, Toekomst van de Friese boerderij werd samen met eigenaren en andere belanghebbenden onderzocht op welke manieren provinciaal overheidsbeleid kan bijdragen aan het behoud en ontwikkeling van agrarisch erfgoed. Wat werkt goed in de praktijk en wat werkt belemmerend?

Klink hier om naar onze webpagina over Boerderij in Beweging te gaan.