14 maart 2022

Op 10 maart j.l. werd de door het Boerderijenfonds gehonoreerde boerderij Hofstede Batestein in Woerden opgeleverd door de aannemer. Het project heeft 6,5 jaar geduurd. Eind 2015 is de Stichting Hofstede Batestein opgericht en aan de klus begonnen. Op 30 november 2020 kon het startsein voor de daadwerkelijke restauratie worden gegeven.

Op een feestelijke bijeenkomst op 11 maart j.l. werd teruggekeken op de lange weg die is afgelegd om Hofstede Batestein weer tot een levend onderdeel van het Landgoed Bredius te maken. Burgemeester Victor Molkenboer bedankte het bestuur van de stichting voor de realisatie van deze omvangrijke klus en overhandigde het bestuur een gemeentelijke onderscheiding. Hij complimenteerde alle partijen met het prachtige resultaat. Gitta op den Akker, directeur van het Boerderijenfonds benadrukte in haar speech het belang van het behoud van historische boerderijen. De foto’s op de projectpagina van hofstede Batestein geven een beeld van het bouwproces.

Burgemeester Victor Molkenboer van de gemeente Woerden feliciteert bestuursleden van de Stichting Hofstede Batestein met de oplevering van het project