In 2016 verscheen het rapport Landelijk Gebied en Leegstand, een onderzoek door Wageningen Environmental Research (Alterra) in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hierin wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de aard, omvang en oplossingsrichtingen van huidige en toekomstige leegstand van agrarisch vastgoed in Nederland. Het rapport geeft een goed beeld èn cijfers van de ontwikkelingen in agrarische bebouwing en de gevolgen voor het platteland. Ook worden oplossingen en belemmeringen gesignaleerd. Het rapport beschrijft de achtergrond waartegen herbestemmingsvraagstukken van boerderijen gezien moeten worden.

Download hier het rapport.

https://edepot.wur.nl/393440


In 2015 verrichtte Mooi Noord-Holland, Adviseurs voor Omgevingskwaliteit in Alkmaar, onderzoek naar de mogelijkheden tot herbestemming van stolpen in het rapport Kansen voor de stolp in Noord-Holland.