24 november 2021

Het eerste project dat met een bijdrage van het Boerderijenfonds is gerealiseerd is onlangs opgeleverd. Het betreft de herbestemming van de Karkooi, een rijksmonumentale wagenschuur die behoort bij boerderijencomplex De Pekhoeve in Ulvenhout (NB).

De schuur is het laatste onderdeel van een voormalig agrarisch ensemble dat geheel is gerestaureerd en omgetoverd tot het sociale en culturele hart van het dorp Ulvenhout. De Karkooi is herbestemd tot kinderdagverblijf en Dorpskamer met een dorpsontmoetingsruimte en een ruilbibliotheek. Zo vervult de Karkooi een belangrijke maatschappelijke functie nu de bibliotheek al enige jaren geleden is weggesaneerd. Vele vrijwilligers hebben zich voor het project ingezet en blijven in de toekomst actief betrokken.

Niet alleen is het aanzien van het terrein rond boerderij de Pekhoeve hiermee sterk verbeterd, maar ook is met deze herbestemming een toekomstbestendig gebruik van de Karkooi gegarandeerd.

Het project de Karkooi was in 2020 één van de eerste gehonoreerde projecten van het Boerderijenfonds. In de afgelopen twee jaar zijn tot nu toe achttien projecten gehonoreerd, waarvan inmiddels acht projecten in uitvoering zijn. Drie daarvan worden naar verwachting begin 2022 opgeleverd.