10 maart 2021

Op 9 maart j.l. ging er weer een project van start dat een bijdrage ontving van het Boerderijenfonds. Hospice Het Tweede Thuis, in de voormalige boerderij van Stichting Erfgoed Mostert, zit qua financiering in de slotfase. Men is bezig de laatste fondsen te werven via landelijke en lokale fondswerving. Ondertussen wordt een voorzichtig begin gemaakt met de restauratie en herbestemming.