23 mei 2022

Het Boerderijenfonds kijkt terug op een succesvolle Beurs Monument (17, 18, 19 mei).

Tijdens de drie beursdagen trok de stand een breed scala aan bezoekers. Deze varieerden van boerderijeigenaren tot overheden en restauratieprofessionals.

Op 18 mei gaf Gitta op den Akker een presentatie in een overvol Monument Theater. Ze besprak een aantal van de door het fonds gehonoreerde projecten. In het ene geval betrof het de combinatie van een agrarisch bedrijf met een nevenfunctie zoals voorlichting en evenementen. In andere gevallen boerderijen die zijn herbestemd tot klooster, dorpshuis, B&B, een landbouwcoöperatie of een centrum voor mensen geraakt door kanker. Ze stelde vast dat agrarisch erfgoed veel kansen biedt, niet in de laatste plaats voor de veelheid aan opgaven die er liggen voor het platteland. Op de boodschap ‘Boerderijen hebben de toekomst!’ werd door de aanwezigen met instemming gereageerd. Dat werd ook bevestigd in de vele gesprekken die tijdens de beurs met betrokkenen werden gevoerd.

Meer weten? Het programma Boerderij in beweging zet agrarisch erfgoed op de agenda!