16 maart 2022

Eén van de doelen van het Boerderijenfonds is kennisverspreiding en kennisdeling. Daarom organiseerde het Boerderijenfonds op 2 maart j.l een online informatieavond over verduurzamen van agrarisch erfgoed. Jill Vervoort expert verduurzaming en lid van de beoordelingscommissie van het fonds ging in gesprek met de eigenaar van boerderij de Adelaerthoeve, Senol Türkel, over het proces wat doorlopen werd om te komen tot de verduurzamingsmaatregelen. Tijdens de avond was er gelegenheid tot uitwisseling van ervaringen tussen professionals en boerderij-eigenaren. De videoregistratie van de avond is te vinden op de kennispagina Verduurzaming op onze website.

Verduurzaming d.m.v. isolatie in de Adelaerthoeve, Arnhem
Adelaerthoeve, Arnhem, in de jaren ’50 van de vorige eeuw