Agrarisch erfgoed biedt kansen bij de veranderingen die op het platteland afkomen. De gebouwen, erven en omringende landerijen openen tal van mogelijkheden voor uiteenlopende vormen van herbestemming. Ook de schaal van boerderijen sluit aan bij de behoefte vanuit de samenleving aan de menselijke maat, aan herkenbaarheid en kleinschaligheid. Dat leidt tot initiatieven waarbij cultuurhistorisch waardevolle boerderijen zijn omgetoverd tot inspirerende plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar ruimte is voor wonen en zorg, waar gasten genieten van rust en ruimte.

Deze pagina biedt informatie en inspiratie voor de (toekomstige) eigenaren van een historische boerderij op het gebied van herbestemming. Wat zijn de mogelijkheden, en wie helpen u verder in het proces?


Wegwijs

Gelukkig zijn er een veel organisaties die die hun gespecialiseerde kennis over de herbestemming van historische boerderijen en/of monumenten online delen. Hieronder lichten we enkele organisaties toe, die u wegwijs maken in het herbestemmingslandschap.

Organisatie

Herbestemming.nl
Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed
Buitenkansen Overijssel
Herbestemming Noord


Inspiratie

Magazine: Een nieuwe toekomst voor historische boerderijen

Historische boerderijen verliezen steeds vaker hun agrarische functie en komen leeg te staan. Hoe kun je voorkomen dat dit waardevolle erfgoed verdwijnt én tegelijkertijd bijdragen aan een toekomstbestendig platteland?

Als antwoord op deze vraag laat ons magazine, Een nieuwe toekomst voor historische boerderijen, een aantal praktijkvoorbeelden van herbestemming zien, van natuurinclusief landbouwbedrijf tot klooster nieuwe stijl. Zeven bevlogen eigenaren nemen de lezer mee in de herbestemming, restauratie en verduurzaming van hun historische boerderij. Wat zat er tegen en wat viel er mee? En wat is er voor nodig om zo’n omvangrijk project met succes te realiseren?

Download ‘desktop versie’
Download ‘mobiele versie’

25 boerderijen 25 nieuwe bestemmingen

Sinds 2020 biedt het Boerderijenfonds financiële ondersteuning voor herbestemmingsprojecten van agrarisch erfgoed. Tot op heden hebben vijfentwintig projecten een bijdrage ontvangen uit het fonds. In kaart, beeld en getal presenteren we in de bijlage een overzicht van deze projecten. Deze voorbeelden laten zien dat agrarisch erfgoed kansen biedt voor de ontwikkeling van een leefbaar platteland. Download hier het overzicht.


Eindverslag Het Tweede Thuis

Op 4 augustus 2023 opende Het Tweede Thuis haar deuren. De karakteristieke Hollandse stolpboerderij en erf in Westerland zijn herbestemd tot hospice. Het eindverslag van Hospice Het Tweede Thuis geeft een duidelijke inkijk in hoe het herbestemmingsproject is verlopen. U leest het hier.

Kijk voor meer informatie over Het Tweede Thuis op onze projectpagina of op de website van het hospice.