27 januari 2021

In Ulvenhout is de restauratie en herbestemming tot buitenschoolse opvang en ‘dorpskamer’ gestart, bij het door het Boerderijenfonds gehonoreerde project ‘de Karkooi’.

Bezoekboerderij ‘De Onderneming’ gaat al de derde fase van de bouw in.

En op Enne Jans Heerd worden stappen gezet.

Enne Jans Heerd, Friesland. Foto's: Harry Cock & Mayke Zandstra.

Gehonoreerd project Hoogheem Erfgoed &Logies is klaar voor de gasten.